Visie

Dag van Verootmoediging

“Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij” is een verootmoedigingsbijeenkomst. Het Voorgangers Overleg Rotterdam roept op, mobiliseert en verzamelt de kerk van de Here Jezus in Rotterdam voor een dag van verootmoediging, bekering en verzoening door vasten en gebed tot eer van God. De Bijbel spreekt duidelijk over de noodzaak voor deze dag en we zien in de wereld dat transformaties in steden, gebieden en landen altijd voorafgegaan worden door een groep christenen die zich verootmoedigen onder de hand van God.

Enkele kern teksten voor deze verootmoedigingsbijeenkomst zijn:

 • 2 Kronieken 7:13-16;
 • Joël 2:15-17;
 • Psalm 50:5;
 • Zacharia 3:9b;
 • Jesaja 66:8;
 • Maleachi 4:5-6.

Kenmerken

Een dag van verootmoediging wordt gekenmerkt door:

 • Het verhogen en vereren van de naam van de Here Jezus in Rotterdam.
 • Gericht op het aanroepen van God tot vergeving en zegen van het land of gemeenschap.
 • Een puur diep verlangen dat Gods tegenwoordigheid komt en gemeenschappen verandert.
 • Verootmoediging en vereniging van de kerk in Rotterdam voor God, zodat Gods Geest van genade kan komen om opwekking te brengen in de kerk en een transformatie in de samenleving.
 • Actieve betrokkenheid van zowel jonge als oude generaties. Met als doel om zich met elkaar te verzoenen en in eenheid met elkaar te wandelen en te werken.
 • Het slechten van bolwerken zoals beschreven staat in 2 Kronieken 34:1-4.
 • Een blijvende oproep aan de mensen in Rotterdam om terug te keren tot God.

Meer weten

Wij horen graag van u