Het VOR

Het Voorgangers Overleg Rotterdam e.o. is een overleg orgaan van voorgangers uit de Pinkster- en Charismatische beweging, met een houding van openheid en respect naar kerken van een andere gezindte en naar parakerkelijke organisaties.
Onze doelstelling is boven alles wederzijdse bemoediging, gezamenlijke inzet en samenwerking voor het Koninkrijk van God in de regio Rotterdam. Daartoe stimuleren wij de onderlinge relaties en vriendschappen. En vinden elkaar in gebedssteun en komen op voor zaken van gezamenlijk belang.

Het V.O.R. is een vereniging met leden in de vorm van voorgangers van Pinkster- en Charismatische gemeenten. Men kan ook voor een bepaalde tijd gast op het V.O.R. zijn. Een leidersteam heeft de verantwoording het V.O.R. doelmatig te laten functioneren.

Meer weten

Wij horen graag van u