Voorgangers Overleg Rotterdam e.o.

Onze tijd – een uitdaging voor de kerk!

We leven vandaag in een wereld die in een hoog tempo verandert. Maatschappelijke- en sociale veranderingen zijn aan de orde van de dag. In die wereld zijn veel mensen opzoek naar perspectief en houvast. Hoe sta je in het leven, als alle zekerheden dreigen te verdwijnen? Hoe ziet de toekomst eruit?
Voor de kerk van vandaag is het een grote uitdaging om haar plaats in de maatschappij op een verantwoordelijke manier in te nemen. Om een baken te zijn voor mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan en aan hen een antwoord te geven.
De kerkgemeenten die zijn aangesloten bij het Voorgangers Overleg Rotterdam en omstreken zien het als hun opdracht om dat baken te zijn in deze tijd. Om de stad waarin wij leven door woord en daad te laten zien dat de kerk van Jezus Christus vandaag nog een boodschap heeft en springlevend is. Dat de boodschap van het evangelie van redding en herstel ook voor vandaag van groot belang is. Dat is waar wij als Pinkster- en charismatische gemeenten voor staan.

Namens de leden van het V.O.R. e.o.

Daniel Pasterkamp,
Voorzitter

Nieuws uit de gemeenten ……..

Filadelfia en PRZ gaan samen verder!

Pinkstergemeente Filadelfia en Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid (PRZ) hebben besloten om per 1 januari 2021 samen verder te gaan als één gemeente. De afgelopen jaren hebben we al veel gezamenlijk gedaan en zo hebben we elkaar goed leren kennen. Nu verstaan we dat het de tijd is om de handen ineen te slaan en samen één gemeente te vormen.

Wij merken dat Gods liefde ons samenbindt en dat Hij het nu door Zijn Geest zo geleid heeft dat er groot verlangen is om deze eenheid ook formeel te vormen. Dat bleek wel uit de stemmingen van beide gemeenten waarbij geen enkele tegenstem uitgebracht is op dit voorstel tot samengaan! We danken God voor Zijn leiding in dit proces en zien uit naar wat Hij in de gemeente gaat doen en ook wat Hij door deze nieuw samengevoegde gemeente gaat uitwerken voor de mensen in onze omgeving.

De administratieve afwikkeling van ons samengaan zal nog enige tijd vragen, net als het komen tot één nieuwe website en een nieuwe naam voor de samengevloeide gemeente. Tot die tijd blijven de websites van beide gemeenten actief: www.filadelfia.nl en www.pinkstergemeenterotterdamzuid.nl. Formeel blijven beide kerkgenootschappen in 2021 nog voortbestaan, maar per 1 januari 2021 zijn alle leden inclusief het volledige leiderschap van Pinkstergemeente Filadelfia formeel ingevoegd onder de statuten van het kerkgenootschap dat nu nog Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid heet.

We zien uit naar onze groei in eenheid en onderlinge liefde, zowel in onze eigen gemeente als ook met alle bevriende gemeenten van het Voorgangersoverleg Rotterdam. We danken God dat het gebed van Jezus ‘Opdat zij allen één zijn!’ op deze tastbare manier gestalte krijgt in onze stad!