Events

Meer weten

Wij horen graag van u

Iedere 2de maandag van de maand komen we als aangesloten kerken samen om te bidden voor onze stad, het land en de lokale overheid als ook de regering en het koningshuis. Ook staat er een onderwerp op de agenda waar over we met elkaar van gedachte willen wisselen. Het onderwerp kan door een spreker uit ons midden of door een gastspreker worden ingeleid.
Ook vind er jaarlijks een ledenvergadering plaats waarbij de financiële zaken worden besproken.

Daarnaast worden door het VOR events georganiseerd of helpt het VOR bij de uitvoering van events die door andere kerken/organisaties worden georganiseerd. Kijk voor meer informatie over events op www.geloveninrotterdam.nl

Awaking Europe

Van 14 t/m 17 juli 2022 vind er een bijzonder en geestelijk strategisch evenement
plaats in Ahoy Rotterdam: Awakening Europe the Netherlands – The Call Back!

Wat is Awaking Europe – The Call Back?
Awakening Europe – The Call Back heeft als visie hetgeen God ons heeft gegeven voor
de zomer van 2020 waarin Hij iedereen over de wereld met Europese wortels terug roept
naar Europa, evenals degene die een hart hebben voor dit continent.
We geloven dat de mensen die Hij roept, samen zullen werken met de gelovigen in
Europa om een grote oogst te zien. Dit betekent dat iedereen die al in Europa woont ook
deel van The Call Back zal zijn!

Terugkijkend op de afgelopen jaren naar wat God gedaan heeft gedaan tijdens eerdere
Awakening Europe avonden, is duidelijk zichtbaar dat er voornamelijk heel mensen tot
Jezus zijn gekomen en dat christenen geactiveerd worden in hun dagelijks leven om een
getuige van Jezus te zijn.

We geloven dat dit evenement ook een blijvende impact zal hebben op Rotterdam en
omgeving en vanwege het grote verwachte aantal mensen dat tot bekering zal komen.

Hoe zal Awakening Europe eruit zien?
Awakeing Europe the Netherlands – The Call Back is opgesplitst in twee delen. Het
eerste deel is het hoofdevenement wat plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. Hieromheen
zullen er grote interkerkelijke gebedsavonden en straatevangelisatie acties plaatsvinden.
Gedurende het tweede deel van Awakening Europe zullen er,  verspreid over meerdere
grote steden in Europa, op hetzelfde moment straatevangelisatie en
avondbijeenkomsten gehouden worden om zo het vuur van God vanuit Rotterdam te
verspreiden door heel Europa.

Voor meer informatie over The Call Back 2020 kun je hier de website bekijken.
We hebben grote verwachting van wat God gaat doen tijdens dit evenement.
Let op; het evenement is verplaatst naar: 14 t/m 17 juli 2022

De rol van de Kerk van Rotterdam

 1. Samen bidden voor Rotterdam en Awakening Europe dat God vele levens zal
  vernieuwen en onze stad zal transformeren;
 2. Gezamenlijk evangelisatie acties organiseren door heel Rotterdam om zo mensen
  te bereiken met de liefde van God en hun uit te nodigen voor het event in Ahoy;
 3. De coördinatie, opvang en discipelen van de te verwachten 2000 mensen die hun
  leven aan Jezus zullen geven;
 4. Praktisch betrokken zijn op allerlei manieren om Awakening Europe tot een grote
  succes te maken.

De kerk van Rotterdam zal op alle gebieden een bijzondere rol mogen spelen. Er zijn
reeds tientallen Rotterdamse kerken die toegezegd hebben om hun schouders onder
Awakening Europe te zetten.

Alle events

Een overzicht van alle van events, kunt u hier bekijken