Home
Het VOR
Now & Here
Geloven in Rotterdam
ANBI
Contactgegevens
Login

ANBI
Op deze pagina vindt u alle relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI status, waarmee wij voldoen aan de publicatieplicht van de Belastingdienst.

Algemeen

Statutaire naam: Voorgangers Overleg Rotterdam e.o. (VOR)

RSIN / fiscaal nummer: 8168 74797

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

E-mailadres: secretariaat@vor.nl

Website: http://www.vor.nl

Postadres: Jacob Loisstraat 37

3033 RC Rotterdam

Doelstelling

Het Voorgangers Overleg Rotterdam e.o. is een overleg orgaan van voorgangers uit de Pinkster- en Charismatische beweging, met een houding van openheid en respect naar kerken van een andere gezindte en naar parakerkelijke organisaties.

 

Onze doelstelling is boven alles wederzijdse bemoediging, gezamenlijke inzet en samenwerking voor het Koninkrijk van God in de regio Rotterdam. Daartoe stimuleren wij de onderlinge relaties en vriendschappen. En vinden elkaar in gebedssteun en komen op voor zaken van gezamenlijk belang.

 

Voorbede voor de stad is ons oogmerk en wordt georganiseerd onder de naam “Hartslag” – gebedsconcerten.


Het V.O.R. is een vereniging met leden in de vorm van voorgangers van Pinkster- en Charismatische gemeenten. Men kan ook voor een bepaalde tijd gast op het V.O.R. zijn. Een leidersteam heeft de verantwoording het V.O.R. doelmatig te laten functioneren.

Actueel beleidsplan

Wordt toegevoegd

Verslaglegging

Zie item op ANBI pagina

Bestuur

Samenstelling bestuur: 
De heer N. Rijsdijk (Voorzitter) 

De heer L.  Ensing (Penningmeester)
De heer A. de Groot (Secretaris)

De heer O. Asubiaro (Bestuurslid)

Beloning

·         Onkostenvergoeding bestuur:

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

·         Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: 
N.v.t.

·         Toelichting vergoeding bestuur:

Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie.

·         Beloningsbeleid medewerkers:

N.v.t.