Home
Het VOR
Now & Here
Geloven in Rotterdam
ANBI
Contactgegevens
Login

Het V.O.R.

Het Voorgangers Overleg Rotterdam e.o. is een overlegorgaan van voorgangers uit de Pinkster- en Charismatische beweging, met een houding van openheid en respect naar kerken van een andere gezindte en naar parakerkelijke organisaties.

Onze doelstelling is boven alles wederzijdse bemoediging, gezamenlijke inzet en samenwerking voor het Koninkrijk van God in de regio Rotterdam.
Daartoe stimuleren wij de onderlinge relaties en vriendschappen. En vinden elkaar in gebedssteun en komen op voor zaken van gezamenlijk belang.

Voorbede voor de stad is ons oogmerk en wordt georganiseerd onder de naam “Hartslag” – gebedsconcerten.

Het V.O.R. is een vereniging met leden in de vorm van voorgangers van Pinkster- en Charismatische gemeenten. Men kan ook voor een bepaalde tijd gast op het V.O.R. zijn.
Een leidersteam heeft de verantwoording het V.O.R. doelmatig te laten functioneren.

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in.


English translation

The V.O.R.

The 'Voorgangers Overleg Rotterdam  and surroundings is a consultation body of pastors of Pentecostal and Charismatic churches/movements, with an attitude of openness and respect to other denominations and ecclesiastical organisations.

Our objective is overall a mutual encouragement, common commitment and cooperation for the Kingdom of God in the region of Rotterdam.

Prayer for the city is one of our trademarks en is organised under the name "Hartbeat" - prayerconcerts.

The V.O.R. is an association which is composed by pastors from the Pentecostal- and Charismatic churches.
A pastor can also be guest at the V.O.R..
The leadersteam within the V.O.R. has the responsibilty to have it function efficient.

Would you like to receive more information ? Please contact us per email.